Om oss - administrasjon og eierskap

Ferder Booking er organisert som et aksjeselskap, med fire eiere. Disse er også i administrasjonen og jobber med day-to-day aktiviteter for å få en bedre forståelse av hva nettopp du som kunde ønsker og har behov for.

Bli kjent med teamet bak Ferder Booking


Stian Sundsvalen

Daglig leder/Eier

bilde av john

Stian Sundsvalen har over 9 års erfaring som teamleder og driftsjef for det som var et av norges største drosjeselskap. Som daglig leder har han ansvar for daglig drift, økonomi og administrasjon.
stian@ferderbooking.no

Nicolay Næsgård

Salgs- og markedssjef/Eier

bilde av john

Nicolay Næsgård har en bachelor i logistikk og 5 års erfaring fra drosjenæringen. Som salgs- og markedssjef har han ansvar for å etablere og vedlikeholde kundeforhold samt utvikle salgs- og markedsstrategier.

nicolay@ferderbooking.no

Per M. Danielsen

Styreleder/Eier

bilde av john

Per Morten har i over 14 år hatt større roller i drosjenæringen, senest som konserndirektør i det som var et av norges største drosjeselskap. Som styreleder har han det overordnede ansvaret for bedriften.

per@ferderbooking.no

Heidi I. Grande

Avdelingssjef/Eier

bilde av john

Heidi har drevet transportselskap i over 20 år. Hun har siden oppstart vært en sentral aktør i bussnæringen i Vestfold. Som avdelingssjef har hun ansvar for kordinering av transport og utføring av kontrakter.

heidi@ferderbooking.no