Franchise - bli selvstendig

Fra 1.november 2020 endres hele regelverket rundt drosjevirksomheten i Norge. Alle som ønsker kan få drosjeløyve under forutsetning av at man tilfredsstiller kravene til vandel og økonomi.

Ferder Gruppen AS vil bygge opp en landsdekkende franchisekjede av selvstendige eiere som får muligheten til å etablere og videreutvikle sin virksomhet i konkurranse med den eksisterende drosjenæringen innenfor trygge rammer tilknyttet våre systemer og med hele vår kompetanse i ryggen.

Du får muligheten til å starte beskjedent med èn bil og arbeide deg oppover til å bli en betydelig aktør innen persontransport i ditt distrikt dersom du ønsker. Stå-på vilje, serviceinstilling og godt humør er vesentlige egenskaper for å lykkes.

Ferder Gruppen har formalkompetanse innen markedsføring, logistikk og jus. Våre fem aktive eiere har tilsammen godt over 100 års erfaring fra persontransport og drift av drosjesentral.

Vi tilbyr følgende:

Konsept

bilde av john

-Et ferdig utviklet konsept
-Juridisk og økonomisk rådgivning
-Bistand til forretningsutvikling
-En del av noe større

Offentlige krav

bilde av john

-Taksameter og betalinsterminal
-Vedlikeholds- og serviceavtaler
-Fakturerings- og statistikksystem
-Opplæring samt driftshåndbok

Utvikling

bilde av john

-Sentral og lokal markedsføring
-Konseptutvikling
-Personlig utvikling
-Strategi

Erfaring

bilde av john

-Vi har over 100 års erfaring
-Lederutvikling
-Trygge rammer
-Opplæring


Det aller meste er inkludert i en fast, månedlig prosent av omsatt beløp som er langt lavere enn dagens sentralavgift i de etablerte drosjesentralene. Etterhvert som franchisetakerne utvikler seg vil vi kunne bistå ved anbud på offentlige innkjøp av transporttjenester


Dette er hva du trenger:

Offentlige krav

bilde av john

-Tilfredsstillende vandel for løyve
-Tilfredsstillende økonomi for løyve
-Sjåføreksamen hos vegvesenet

Våre krav

bilde av john

-Finansiere innkjøp av bil
-Finansiere tilknytningsavgift
-Ha noe driftskapital


Dersom du har spørsmål om økonomikrav og vandel så ta kontakt med oss på dag@ferderbooking.no
Eksisterende løyvehavere er velkommen til særlig gunstige vilkår