Landtaxi

Drosjenæringen har de siste 15 årene opplevet en stadig mer omfattende sentralisering av drosjetjenestene, en utvikling som er presset frem av anbudskonkurransene for offentlig kjøring hvor store aktører har vunnet kontrakter for skolekjøring og sykekjøring på bekostning av små lokale drosjeforretninger.

Disse oppdragene har ofte vært en helt avgjørende betingelse for å drive drosjenæring i distriktene. Kjøreplikten og forutsetningen om at drosje skal være løyvehavers hovederverv var en effektiv hindring for en fleksibel tilpasning til det reduserte trafikkgrunnlag, med den virkning at småstedene i stor grad helt mistet drosjetilbudet.

Konsekvensene av dette har vært dårlig tilgjengelighet og svært kostbare drosjetjenester i distriktene som følge av lang tomkjøring fra nærmeste drosjesentral.
Det er dette Ferder Gruppen ønsker å gjøre noe med.

Landtaxi konseptet er en enkel og rimelig løsning som gjør det mulig å sette igang på lovlig vis med små investeringer og oppfylle lovens krav til loggføring, statestikk rapportering og regnskapsgrunnlag med helt minimale løpende kostnader.

Vi tilbyr følgende:

Konsept

bilde av john

-Et ferdig utviklet konsept
-Juridisk og økonomisk rådgivning
-Bistand til forretningsutvikling
-En del av noe større

Alt du trenger

bilde av john

-Taksameter og betalinsterminal
-Vedlikeholds- og serviceavtaler
-Fakturerings- og statistikksystem

Rapportering

bilde av john

-Pliktig loggføring
-Statistikkrapportering
-Andre offentlige krav

Erfaring

bilde av john

-Vi har over 100 års erfaring
-Rådgivning
-Trygge rammer
-Opplæring


Landtaxi er bare tilgjengelig som tilbud fra oss i landkommuner. Dersom du er interessert i å satse mer i drosjenæringen rekrutterer vi fremdeles fanschisetakere i bykommuner, selv om disse begynner å fylles opp.


Dette er hva du trenger:

Offentlige krav

bilde av john

-Tilfredsstillende vandel for løyve
-Tilfredsstillende økonomi for løyve
-Sjåføreksamen hos vegvesenet

Våre krav

bilde av john

-Innkjøp av rimelig bil
-Betale en mindre tilknytningsavgift
-Ha noe driftskapital


Dersom du er interessert så ta kontakt med oss på dag@ferderbooking.no