Om oss - administrasjon og eierskap

Ferder Gruppen er organisert som et aksjeselskap, med fire eiere. Disse er også i administrasjonen og jobber med day-to-day aktiviteter for å få en bedre forståelse av hva nettopp du som kunde ønsker og har behov for.

Bli kjent med teamet bak Ferder Gruppen


Stian Sundsvalen

Daglig leder

bilde av john

Stian Sundsvalen har over 9 års erfaring som teamleder og driftsjef for det som var et av norges største drosjeselskap. Som daglig leder har han ansvar for daglig drift, økonomi og administrasjon.
stian@ferderbooking.no

Nicolay Næsgård

Markedssjef

bilde av john

Nicolay Næsgård har en bachelor i logistikk og 5 års erfaring fra drosjenæringen. Som markedssjef har han ansvar for å etablere og vedlikeholde kundeforhold samt utvikle salgs- og markedsstrategier.
nicolay@ferderbooking.no

Per M. Danielsen

Styreleder

bilde av john

Per Morten har i over 14 år hatt større roller i drosjenæringen, senest som konserndirektør i det som var et av norges største drosjeselskap. Som styreleder har han det overordnede ansvaret for bedriften.

per@ferderbooking.no

Heidi I. Grande

Avdelingssjef

bilde av john

Heidi har drevet transportselskap i over 20 år. Hun har siden oppstart vært en sentral aktør i bussnæringen i Vestfold. Som avdelingssjef har hun ansvar for kordinering av transport og utføring av kontrakter.

heidi@ferderbooking.no